GATE Result

VIKRAMJEET SINGH

2015

AIR : 284

AJIT KUMAR

2015

AIR : 284

JITENDRA SAHU

2015

AIR : 332

ASHISH KUMAR

2015

AIR : 455

RAMESHWAR GANDHI

2015

AIR : 521

ABHISHEK GUPTA

2015

AIR : 720

AKASH GAURAV

2015

AIR : 906

SANTOSH SHIVHARE

2015

AIR : 964

SHUBHAM CHANDRAKAR

2015

AIR : 1049

SHIKHAR MALIK

2015

AIR : 1312

P. SANDEEP

2015

AIR : 1455

PRAKHAR GUPTA

2015

AIR : 2600